RV Scaldis nieuws

Gezocht: Instructeurs

In april start alweer de volgende Basisinstructie. Onze nieuwe leden willen natuurlijk een flitsende start maken en hebben goede instructeurs nodig om hen de eerste kneepjes van de roeisport bij te brengen. Maar... de Instructiecommissie zit heel erg verlegen om mensen die wat lessen voor hun rekening willen nemen. Je kunt zelf aangeven hoe vaak en wanneer je kunt, of je bij voorkeur de allereerste instructie doet of liever skiffles of stuurles geeft. Elk uurtje helpt, dus ook als je weinig tijd in de aanbieding hebt, is je bijdrage zeer welkom. En je zult versteld staan van je rendement - blije gezichten en vast nóg meer roeiverstand zijn je deel.

Dus... meld je aan bij de instructie@rvscaldis.nl , en ontferm je over onze nieuwe 'Eerstejaars'. 

0pgave roei-instructie 1e en 2e niveau

Begin april zullen we weer van start gaan met de roei-instructie voor het 1e
en 2e niveau.
De instructie is bedoeld zowel voor degenen die voor het eerst het 1e
(dat zullen met name de nieuwe leden zijn) of 2e niveau gaan doen, als
voor degenen die vorig jaar al 1e of 2e niveaulessen hebben gevolgd maar
nog geen examen hebben gedaan.
Het 1e niveau betreft het leren van de basisbeginselen van het roeien in
de C2 en C4. Bij het 2e niveau is er een keuzemogelijkheid: in beginsel
betreft de opleiding 2e niveau het technisch correct leren roeien in de
skiff; opgave voor de instructie in de skiff heeft dan ook de voorkeur.
Maar voor degenen die echt liever in een vier roeien wordt ook de
mogelijkheid geboden niveau 2 te verkrijgen in de gladde vier.

Opgave is mogelijk:
- via e-mail adres: instructie@rvscaldis.nl

Vermeld bij je opgave duidelijk of je voor het 1e of 2e niveau kiest en
bij het 2e niveau of je voor de skiff of de 4 kiest.
Omdat we graag vóór de open dagen, waarop nieuwe leden zich kunnen
aanmelden, een inventarisatie willen maken van het aantal huidige leden
dat instructie wil volgen, wordt je verzocht je op te geven vóór 22 maart a.s.
Er zal nader op de website en via de mail bekend gemaakt worden op
welke dagen en tijden de lessen zullen zijn.