RV Scaldis nieuws

Materiaal


ATTENTIE

Afspraken regulier onderhoud


 • Bij het reguliere- dagelijkse- of 1e lijns onderhoud worden ALLE roeiers betrokken op de volgende manier:
 • Als de laatste regel van het afschrijfblad is bereikt, is de boot toe aan een reguliere onderhouds/inspectie beurt.
 • Het is de bedoeling dat de ploeg die net heeft geroeid dit onderhoud gaat uitvoeren.
  Op deze manier wordt het werk redelijk gelijk verdeeld.
  Regulier onderhoud kost ongeveer 20-30 minten. Houd daar rekening mee als je gaat varen.
 • Wat er gedaan moet worden staat op de inspectielijst .
 • De inspectielijstlijst vind je in het linker bakje onder de afschrijfboeken.
 • Na uitvoering wordt de ingevulde lijst in het rechter bakje gelegd. De materiaalcommissie kan dan inspelen op de gemaakte opmerkingen en eventuele schademeldingen.
 • Schoonmaakmiddelen, poetsdoeken en smeermiddelen tref je direct links achter de deur van de werkplaats aan.
  Let op ! Geen blauwe doeken gebruiken voor het schoonmaken van slidings of andere vuile onderdelen.
 • Leg gebruikte gereedschappen e.d. weer terug op de juiste plaats.
 • Wees sportief en voer het werk serieus uit.


 

VEEL ROEIPLEZIER