RV Scaldis nieuws

Contributie


De contributie is door de ledenvergadering van november 2016 vastgesteld op

Senioren
Scaldis contributie € 170,42
KNRB afdracht € 39,58
Totaal te betalen € 210,00

Jeugdleden, studerende leden, buitenleden en leden die aangepast roeien
Scaldis contributie € 107,76
KNRB afdracht € 22,24
Totaal te betalen € 130,00

Donateurs € 25,00

Inschrijfgeld € 45,00 senioren. € 10,00 voor junioren.
 

Beeindigen lidmaatschap: opzeggingen dienen voor 1 december binnen te zijn bij  ledenadmin@rvscaldis.nl

aanmeldingsformulier

 Goese roeivereniging Scaldis

aangesloten bij de KNRB

Adres botenloods en Scaldispaviljoen:
Westhavendijk 1
4463 AD Goes
gsm : 06-15542774

Postadres: Westhavendijk 1 4463 AD Goes

email :secretaris@rvscaldis.nl


Rabo banknr: NL90 RABO 0380514400 , t.n.v.: GRV Scaldis, Goes

KvK nummer : 40310560

Website: www.rvscaldis.nl