RV Scaldis nieuws

Reglementen

Scaldis statuten

Statutenwijziging
25 augustus 2014


Scaldis huishoudelijk reglement
laatste versie dd 21 februari 2022

Vaar en veiligheidregels
2.5 Vaarregels
2.6 Botengebruik en Roeiniveau
2.7 Vaarverboden
4.x Roeien in de Winter


Watertemperatuur
https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/watertemperatuur/ 
Kies: Oranjeplaat Veersemeer 

Dispensatieregeling Skiffen 

 
Scaldis roeiwijzer
Laatste versie 2019

Informatieboekje voor nieuwe leden 2018

Beleidsplan Slag klaar tot 2022  vastgesteld 3 november 2016