RV Scaldis nieuws

Zeeroeien

ZEEROEIEN BIJ SCALDIS

In 2004 hebben Robert de Bourgraaf en Wim Terporten een tocht gemaakt over de Grevelingen in een zeeroeiboot. Wij waren uitgenodigd door de Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging om met hen deze dagtocht te maken. Het was een fantastische ervaring om op zulk ruig water, het was windkracht vier, te roeien.

Wij vroegen ons af: zouden wij ons huidige, zeer bekende roeiwater kunnen uitbreiden met roeien op de Oosterschelde? Wij beantwoordden deze vraag positief en er werd gewerkt aan het "Beleidsplan Zeeroeien", inclusief een activiteitenplan, dat in 2005 het licht zag en door de algemene ledenvergadering werd goedgekeurd.

 

Inmimiddels heeft Scaldis de  zeeroeiboot  van Kika Row in bruikleen. The Vin is een speciaal voor zeeomstandigheden gebouwde roeiboot voor vier roeiers en een stuurman. De roeitechniek is hetzelfde als op vlak water en wordt iets aangepast bij onstuimige omstandigheden. Deze wijze van roeien vraagt aantoonbaar zeemanschap van de stuurman/kapitein en de bemanning, omdat de omstandigheden, zoals wind, stroming, golven, gebruik van de sluis, duidelijk anders zijn dan op het ons bekende roeiwater. Dat deze roeiboot onzinkbaar is, is een belangrijk gegeven. Het gebruik van zwemvesten op de Oosterschelde is verplicht.

Vanaf 2006 zijn elk jaar tochten op de Oosterschelde georganiseerd: naar Colijnsplaat, Stavenisse, Wolphaartsdijk en Kats. In 2010 is de zeeroeiboot in estafettevorm door leden van Scaldis en Dordrecht teruggeroeid over de Oosterschelde, het Volkenrak, het Hollands Diep en de Beneden Merwede naar Dordrecht. Een tocht van 85 km. Een fantastisch mooie tocht.

Het programma wordt jaarlijks bekend gemaakt en per e-mail aan alle leden gezonden plus op de website gepubliceerd. Het doorgaan van deze blijft afhankelijk van de weersomstandigheden. De kans op afgelasting van een geplande tocht is aanwezig.

Vragen of interesse? Laat het ons weten via de e-mail: zeeroeien@rvscaldis.nl

handboek roeien op stromend water 2016-2017

 

 

 

 

PLANNEN COMMISIE ZEEROEIEN 2016

Ons jaarverslag 2015 komt in de ALV van het voorjaar aan de orde.

Op basis van de ervaringen van deze zomer hebben wij plannen gemaakt met betrekking tot het organiseren van tochten op de Oosterschelde en organiseren van een cursus,die opleidt tot stuurman/vrouw in The Vin.

1. DE ORGANISATIE VAN TOCHTEN OP DE OOSTERSCHELDE.

Wij denken, dat op de volgende twee manieren The Vin meer gebruikt gaat worden dan dit jaar.
1. De meeste tochten, die dit jaar zijn georganiseerd en zijn doorgegaan,
zijn georganiseerd op de manier, dat een ad hoc roeiploeg van vier
roei(st)ers met een gewenste roeidatum de Commissie Zeeeroeien
benadert en vraagt om voor de gewenste datum, een schipper te
regelen.
2. De Commissie Zeeroeien plant en publiceert in april een overzicht van
de tochten voor de maanden juni, juli, augustus en september. De
planning wordt aan alle leden toegezonden en wordt op de website
gepubliceerd. Op deze manier kan iedereen, die dat wil, rekening
houden met zijn/haar agenda's en vakanties.

Beide manieren van tochten organiseren lopen via de Commissie
Zeeroeien, omdat er speciale eisen, qua roeiervaring en conditie, gesteld
worden aan de samenstelling van een roeiteam, dat op de Oosterschelde
gaat roeien.

2. DE CURSUS "STUURMAN/VROUW OOSTERSCHELDE".

De cursus data zijn op de volgende dinsdagen: 23 februari, 1, 8 en 15 maart 2016 van 19.30 tot 21.30 uur in het clubgebouw van Scaldis. Het onderwerp is: het kunnen sturen op de Oosterschelde en is toegankelijk voor alle Scaldisleden. De cursus wordt gegeven binnen Scaldis door ter zake kundige Scaldisleden.
Het doel van de cursus is om als stuurman/vrouw te kunnen functioneren. Dat betekent roerganger zijn; kunnen plannen, navigeren op stromend water; veiligheid weten te hanteren; kompas kunnen lezen; het weerbericht kunnen interpreteren, het kennen van de wettelijke vaarregels; het uitvoeren van bijzondere manoeuvres; zeemanschap.
Roei(st)ers, die echt als "STUURMAN/VROUW OOSTERSCHELDE'' willen gaan functioneren zullen het tweede niveau roeien en sturen dienen te hebben. Naast deze interne cursus dienen zij ook de hoofdzakelijk praktische cursus ROEIEN OP STROMENDWATER - ROSW bij Nautilus of De Maas te volgen en de cursus wordt besloten met een proefvaart op de Oosterschelde onder leiding van een van de huidige schippers.

Deze cursus is ook toegankelijk voor belangstellende roei(st)ers, die (nog) niet overwegen om "STUURMAN/VROUW OOSTERSCHELDE" te worden.

3. BELEIDSPLAN ZEEROEIEN 2016 - 2021

De Commissie Zeeroeien zal op de ALV in het voorjaar haar beleidsplan over de periode 2016 - 2021 presenteren.

4. START ZEEROEISEIZOEN 2016

The Vin is dit najaar grondig gepoetst en alle draaiende delen zijn in de olie gezet. Komende winter krijgen de bankjes een grondige beurt en zullen het roer en de voetenboorden een schilderbeurt krijgen en wordt de boot in de was gezet. Ook wordt nog een uitneembare zitting aangeschaft.

The Vin zal tijdens het DAUWROEIEN van 5 mei 2016 voor het eerst weer te water worden gelaten.

De Commissie Zeeroeien,

Robert de Bourgraaf
Han van der Vet
Wim Terporten